Doe mee!

Organisatie

Maandelijks komt de steunfractie van ChristenUnie Zederik bij elkaar. Diverse leden denken mee met de raadsleden over de onderwerpen die aan bod komen. Interesse? Neem dan contact op met de fractievoorzitter, Kees Matsinger (email).

In de eerste week van iedere maand vinden de informatievergaderingen plaats. Deze vergaderingen geven de raadsleden de gelegenheid om vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Vaak gaat aan deze vergaderingen een ambtelijke ronde vooraf, waarin technische en informatieve vragen gesteld kunnen worden. Op de gemeentelijke website en via de app RaadDigitaal (alleen beschikbaar voor de iPad) zijn de agenda's en de bijbehorende stukken te vinden.

De taakvelden van informatievergadering I:

Portefeuille burgemeester
Algemeen Bestuurlijke Zaken en regionale (bestuurlijke) ontwikkeling; Personeel en Organisatie; Communicatie, burgerparticipatie; Cultuur en monumenten; Toezicht en Handhaving;

Portefeuille wethouder A. Donker
Decentralisaties sociaal domein; Onderwijsbeleid; Welzijnsbeleid jeugd en ouderen;

Portefeuillehouder W. Mulckhuijse
Financiën; Welzijnsvoorzieningen; Digitale dienstverlening; Gemeentelijk Vastgoed

Informatievergadering II bevat de volgende taakvelden:

Portefeuillehouder G. Bos
Ruimtelijke ordening en milieu; openbare ruimte; grondbedrijf;

Portefeuillehouder A. Donker
Verkeer en Vervoer; Afvalbeleid;

Portefeuillehouder W. Mulckhuijse
Economische ontwikkeling

De portefeuilles van Kees Matsinger en Dico Baars treft u hier aan.

Op de laatste maandag van iedere maand staat de besluitvormende raadsvergadering gepland. Wilt u inspreken op een van de vergaderingen? Neem dan contact op met de griffier van de gemeenteraad, dhr. F. (Floor) de Lange (email). Heeft u suggesties, vragen of opmerkingen voor de fractie? Neem dan contact op met een van onze raadsleden; Kees Matsinger (email) of Dico Baars (email).