Fractie van de ChristenUnie

 • Kees Matsinger
  Fractievoorzitter
  Nestor van de gemeenteraad

  Portefeuille

  • Economie en Financiën
  • Ruimtelijk ordening
  • Regiozaken & Herindeling
  • Veiligheid en openbare orde
  • Onderwijs, Bibliotheken & Dorpshuizen
  • Recreatie en Toerisme
  • Sport

  Prinses Marijkeweg 31, Meerkerk
  T (0183) 51 29 66
  Email

  Twitter
 • Dico Baars
  Raadslid
  Lid commissie bestuurlijke vernieuwing

  Portefeuille

  • Landbouw en agrarische sector
  • Verkeer, vervoer en civiele werken
  • Volkshuisvesting
  • Monumenten en cultuur
  • Drie decentralisaties; WMO, jeugdzorg en participatiewet
  • Statushouders
  • Duurzaamheid en milieubeleid

  Grutto 35, Meerkerk
  Email

  View Dico Baars's profile on LinkedIn

  Twitter
 • Pieter Sterrenburg
  (plaatsvervangend) lid commissie I

  Bazeldijk 48, Meerkerk
  Email

 • Thomas Bassa
  (plaatsvervangend) lid commissie II

  Twaalfhoevenseweg 1, Meerkerk
  Email