Begroting 2017

Profielfoto Kees Matsingerdinsdag 08 november 2016 10:00

Op maandag 7 november sprak de gemeenteraad van Zederik over de begroting van 2017. ChristenUnie Zederik is blij met het positieve saldo van de begroting en het investeringsplan wat al eerder door de raad is vastgesteld. De ChristenUnie fractie sprak bij monde van fractievoorzitter Kees Matsinger haar waardering uit voor het vele werk dat door de ambtenaren verzet wordt. Tegelijk vraagt de ChristenUnie aandacht voor drie punten: actieve inzet op het thema duurzaamheid, begeleid wonen voor jongeren mogelijk maken en aandacht voor preventieve relatieondersteuning.

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid heeft de raad al eerder geld beschikbaar gesteld. De ChristenUnie roept op om meer activiteiten te ontplooiien. Het college stelt bijvoorbeeld dat er middelen in het leven geroepen worden om particuliere woningeigenaren te stimuleren hun gebouw te verduurzamen. Graag zien we op korte termijn meerdere concrete voorstellen tegemoet.

Begeleid wonen voor jongeren mogelijk maken

De ChristenUnie vraagt aandacht voor de zorg voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar. Kees Matsinger: "We zouden graag zien dat er een lichte vorm van begeleid wonen mogelijk gemaakt wordt, zoals bijvoorbeeld Stichting Timon verzorgt: in een zestal woningen wonen 4 gezinnen en 4 jongeren. Deze jongeren wonen zelfstandig, maar worden gesteund door die 4 gezinnen. We vragen het college om dit idee aan te dragen in de gesprekken met Omnivera/GWZ en de mogelijkheden te onderzoeken voor realisatie in De Weide II te Meerkerk."

Preventieve relatieondersteuning

Regelmatig horen en lezen we over echtscheidingen. Dat kan in onze eigen kring zijn of we lezen/horen erover in de media. Gemiddeld strandt 40% van de relaties, een verdrietig en schokkend hoog cijfer! Hoewel er in financiële zin na een (v)echtscheiding nogal wat kosten voor de overheid kunnen zijn, is het toch niet aan de overheid ( gemeente) om zich inhoudelijk met een relatie te bemoeien. Waar het gaat om de gevolgen voor de betrokken kinderen, kan de overheid wel iets betekenen." Om dit punt kracht bij te zetten diende de ChristenUnie een motie in, waarin het college verzocht wordt:

  • een visie te vormen op de rol van de gemeente als het gaat om het ondersteunen van jonge ouders bij vraagstukken op het gebied van opvoeding en het versterken van relaties;
  • een overzicht te geven over de omvang van de kosten van echtscheidingen en relatiebreuken waar kinderen bij betrokken zijn in de gemeente en de (maatschappelijke) gevolgen daarvan;
  • om met het sociaal team te verzoeken sterk in te zetten op preventieve opvoedings- en relatieondersteuning.

Deze motie is met uitzondering van de VKG door alle andere partijen ondersteund en daarmee aangenomen.

« Terug