Kerstgroet bestuur ChristenUnie Zederik

kerstgroetmaandag 19 december 2016 09:00

Zo zijn we alweer gekomen aan het eind van 2016. Het jaar heeft hoogtepunten gekend in de wereldpolitiek, landelijk en ook in Zederik. De afdeling Zederik van de ChristenUnie is volop in beweging in verband met de komende herindeling en niet te vergeten de verkiezingen voor de Tweede kamer in maart 2017. De voorbereidingen voor de verkiezingscampagne zijn in volle gang. In de landelijke politiek is het te merken dat er verkiezingen op komst zijn. De partijen proberen zich meer dan anders te profileren. Dat geldt overigens ook voor de ChristenUnie. Een duidelijk geluid is onmisbaar!

Wij willen ons hierin laten leiden door het Woord van God, zoals geschreven staat in Micha 6:8 “Recht doen, goedertierenheid betrachten en ootmoedig te wandelen met uw God.” Deze gerechtigheid willen we in de praktijk brengen in onze tijd en in ons land.

Met Kerst gedenken we de komst van Jezus op deze aarde. Het gaat er nu met Kerst wel heel anders aan toe dan ruim 2000 jaar geleden maar laten we de realiteit van toen niet vergeten. Hij kwam om de wil van Zijn Vader te doen: te redden wat verloren was. Komt laten wij aanbidden die Koning!

Gods zegen met Kerst en een gelukkig 2017! 

Namens het bestuur van ChristenUnie Zederik,

Thomas Bassa

« Terug