Terugblik en vooruitkijken

Profielfoto Kees Matsingerdonderdag 19 januari 2017 14:54

De eerste vergaderingen in januari zitten er alweer op. De ChristenUnie fractie gaat weer met frisse energie aan de slag om een helder christelijk geluid in 2017 in de gemeente Zederik (en ook Vianen en Leerdam tegenwoordig) te laten horen. In deze blog blikt Kees Matsinger (fractievoorzitter) kort terug op de bereikte resultaten in 2016. Daarnaast kijkt hij ook vooruit: wat zijn de belangrijke onderwerpen in 2017?

Toerisme & Recreatie
In het jaar 2016 heeft onze fractie zich opnieuw ingezet voor de bevordering van recreatie en toerisme. Op ons initiatief is de audionetic (een informatiepaneel, dat met de voet te bedienen is) gerealiseerd bij Sluis. We hebben ons ook sterk gemaakt voor de realisatie van een trekpontje over de Zouwe in het natuurgebied de Zouweboezem. Een terug- en vooruitblik ineen, want het lijkt erop dat de realisatie van dit trekpontje in februari/maart gaat gebeuren.

Veilig de weg op
Veel inwoners van Meerkerk lopen een vast rondje via het viaduct het dorp uit, over de Parallelweg en via het tunneltje het dorp weer in. Deze Parallelweg is een drukke doorgaande route voor (zwaar) verkeer. We zijn dan ook blij met de steun voor een wandelpad langs de Parallelweg en hebben daarnaast gepleit voor het doortrekken van dit wandelpad tot aan de Zouwendijk (tunnel).

Bij de inrichting van het Pad van Alting in Lexmond hebben we gepleit voor een auto-te-gast-straat, zoals dit ook in ons verkiezingsprogramma staat. Dit heeft het niet gehaald, maar wel zal er extra aandacht voor fietsers en wandelaars zijn.

Een ander dossier waar verkeersveiligheid een rol speelt is de Prinsengracht in Ameide. Wat betreft de plannen voor de herinrichting van de Prinsengracht hebben we aangedrongen op een alternatief dat rekening hield met de wensen van een groot deel van de bevolking. De definitieve besluitvorming hierover moet nog gaan plaatsvinden.

(Ge)bouwen in de gemeente
In het oog springt de besluitvorming rondom de  uitbreiding van de hervormde kerk in Meerkerk. Bij de plannen voor de uitbreiding van de hervormde kerk  in Meerkerk vroegen we om een knoop door te hakken en te kiezen voor de gemeenschap die het gebruikt in plaats voor het monument. Dit heeft uiteindelijk toch voor enige voortgang gezorgd.

In 2016 kwam ook met enige regelmaat het dossier dorpshuizen langs op de agenda: we hebben  kritische geluiden laten horen toen er gestemd ging worden over verhuur/verkoop, maar stemden wel in met de aanschaf van een nieuwe keuken in De Linde.

Vooruitblik 2017:
Een korte vooruitblik naar 2017 laat een aantal belangrijke punten zien:

  • Realisatie van uitbreiding hervormde kerk te Meerkerk.
  • Uitvoering van de investeringsnota.
  • Plannen voor een nieuwe basisschool in Leerbroek.
  • Werken aan de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden / deelname aan VHL beraad.
  • Verplaatsing van voetbalvelden Meerkerk (i.v.m. nieuwe woonwijk).
  • Aandacht voor “beschermd wonen”.
  • Woningbouwmogelijkheden zoeken voor de kleinere kernen.
  • Definitieve aanpak De Linde te Meerkerk.

« Terug