Provincie Utrecht overtuigt nog onvoldoende

Gemeentengrenzen-Vijfheerenlandendinsdag 24 januari 2017 16:27

De provincie Utrecht is er onvoldoende in geslaagd om de ChristenUnie fractie in Zederik te overtuigen om haar als provincie voor de gemeente Vijfheerenlanden te kiezen. Deze boodschap bracht fractievoorzitter Kees Matsinger maandagavond 23 januari tijdens een opinie-raad. “De ChristenUnie fractie vindt dat het rapport wel erg gemakkelijk over de zorgen van bijvoorbeeld de agrarische sector en die van de provincie Zuid-Holland heen stapt, zoals het openbaar vervoer en de veiligheid. Neem die bezwaren serieus en, mocht Utrecht inderdaad beter zijn, weerleg die bezwaren dan op een grondige manier.”

Agrarische sector
Een voorbeeld. In het rapport wordt er nauwelijks aandacht besteed aan de agrarische sector, die in Vijfheerenlanden groot en divers is vanwege de aanwezigheid van de kaasfabriek in Leerdam, de melkveehouderij en agrarische dienstverlening. De koppeling met de Economic Board Utrecht in het rapport is vergezocht. Echte aandacht voor de agrarische sector gaat hand in hand met het benoemen van beleid op milieuregelgeving en natuurbeheer. Voor een gemeente waar de agrarische sector zo groot is, verwachten wij een betere onderbouwing van dit onderdeel.

Vervolg
In februari wordt er in het zgn. Vijfheerenlandenberaad verder gesproken over de provinciegrenswijziging. Eind februari staat de zienswijze op de agenda van de gemeenteraad in Zederik. Matsinger: “Als er geen overtuigende argumenten op tafel komen, zien wij geen reden om onze voorkeur voor Zuid-Holland te herzien.”

« Terug