Argumenten Utrecht - Zuid-Holland op een rij

Gemeentengrenzen-Vijfheerenlandendonderdag 02 februari 2017 15:11

De gemeenten Zederik, Leerdam en Vianen worden samen 1 nieuwe gemeente. De provincie Utrecht heeft een herindelingsvoorstel gemaakt en dat per 1 december 2016 ter inzage legt. Hierin staat dat er geen belemmeringen zijn voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden om bij de provincie Utrecht ondergebracht te worden. De discussie over welke provincie ‘het moet gaan worden’ houdt de gemoederen flink bezig. Om inzicht te geven in de discussie zetten we hier de argumenten voor Utrecht en de argumenten voor Zuid-Holland op een rij.

Utrecht
We constateren dat door voorstanders van een provinciale indeling van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht een of meer van de volgende argumenten hiervoor worden gehanteerd:  

 • Biedt de beste kansen voor innovatieve economische ontwikkeling passend bij de visie op de nieuwe gemeente en aansluitend bij de geldende economische oriëntatie;  

 • Geeft de nieuwe gemeente een sterker positie in het bestuurlijk netwerk en ten opzichte van andere gemeenten in de provincie;  

 • Geeft lagere lasten voor de burger vanwege lagere provinciale belastingen;  

 • Sluit het beste aan bij de overheersende maatschappelijke en economische relatiepatronen vanuit de nieuwe gemeente naar buiten;

 • Geeft aansluiting bij een meer aansprekende bestuurlijke stijl in het provinciaal optreden en meer het gevoel van bestuurlijke nabijheid en betrokkenheid daarin;  

 • De belangrijke sociaal-culturele en historische verbondenheid binnen het gebied Alblasserwaard/Vijfheerenlanden wordt niet verstoord door deze provinciekeuze;  

 • De samenwerking binnen Alblasserwaard/Vijfheerenlanden kan een nieuwe impuls krijgen in een groter en meer gediversificeerd bestuurlijk netwerk dat over provinciegrenzen heen kan onstaan;

Zuid-Holland
We constateren dat door voorstanders van een provinciale indeling van de nieuwe gemeenten in Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland een of meer van de volgende argumenten worden gehanteerd:  

 • De belangrijke sociaal-culturele en historische verbondenheid binnen het gebied Alblasserwaard/Vijfheerenlanden kan het beste worden gewaarborgd en doorontwikkeld binnen de setting van 1 provinciaal bestuur voor het gehele gebied;  

 • De ontwikkelingsmogelijkheden van de agrarische sector zijn onder het provinciaal beleid van Zuid-Holland beter geborgd dan onder het provinciaal beleid van Utrecht;  

 • De noodzakelijke ont- en invlechting van de nieuwe gemeenten in wettelijke gemeenschappelijke regelingen kan met minder financieel risico en beperktere organisatorische gevolgen plaatsvinden;  

 • De huidige werkwijze van politie in het gebied grotendeels intact kan blijven en met name de politiepost in Gorinchem;  

 • Door de nieuwe gemeente in Zuid-Holland in te delen ontstaat een eenvoudiger bestuurlijke eenheid wat betreft waterschap in het gebied;  

 • Er is minder risico dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden met een (ongewenste) bouwopdracht in het Utrechts stadsgewest zal krijgen;  

 • Er is minder risico dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden in een fusieronde in de toekomst bij gemeenten als Nieuwegein of Houten wordt gevoegd;

Standpunt ChristenUnie Zederik
ChristenUnie Zederik vindt dat de provincie Utrecht onvoldoende aandacht heeft besteed aan de argumenten van de voorstanders voor Zuid-Holland. Fractievoorzitter Kees Matsinger benadrukte dat in januari 2017: “Als er geen overtuigende argumenten op tafel komen, zien wij geen reden om onze voorkeur voor Zuid-Holland te herzien.” Juist het rapport over het herindelingsadvies zou elke twijfel en onzekerheid over in welke provincie onze nieuwe gemeente het best tot haar recht komt weg moeten nemen. Het zou moeten laten zien wat de provincie Utrecht onze inwoners, bedrijven en instanties te bieden heeft. ChristenUnie Zederik kan zich dan ook vinden in de concept zienswijze dat de stuurgroep opgesteld heeft, omdat daarin het punt van het gebrek aan onderbouwde en overtuigende argumenten ook al opgenomen is.

Utrecht-Zuid-Holland


De gemeenten Zederik, Leerdam en Vianen worden samen 1 nieuwe gemeente. De provincie Utrecht heeft een herindelingsvoorstel gemaakt en dat per 1 december 2016 ter inzage legt. Hierin staat dat er geen belemmeringen zijn voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden om bij de provincie Utrecht ondergebracht te worden. De discussie over welke provincie ‘het moet gaan worden’ houdt de gemoederen flink bezig. Om inzicht te geven in de discussie zetten we hier de argumenten voor Utrecht en de argumenten voor Zuid-Holland op een rij.


We constateren dat door voorstanders van een provinciale indeling van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht een of meer van de volgende argumenten hiervoor worden gehanteerd:  

 • Biedt de beste kansen voor innovatieve economische ontwikkeling passend bij de visie op de nieuwe gemeente en aansluitend bij de geldende economische oriëntatie;  

 • Geeft de nieuwe gemeente een sterker positie in het bestuurlijk netwerk en ten opzichte van andere gemeenten in de provincie;  

 • Geeft lagere lasten voor de burger vanwege lagere provinciale belastingen;  

 • Sluit het beste aan bij de overheersende maatschappelijke en economische relatiepatronen vanuit de nieuwe gemeente naar buiten;

 • Geeft aansluiting bij een meer aansprekende bestuurlijke stijl in het provinciaal optreden en meer het gevoel van bestuurlijke nabijheid en betrokkenheid daarin;  

 • De belangrijke sociaal-culturele en historische verbondenheid binnen het gebied Alblasserwaard/Vijfheerenlanden wordt niet verstoord door deze provinciekeuze;  

 • De samenwerking binnen Alblasserwaard/Vijfheerenlanden kan een nieuwe impuls krijgen in een groter en meer gediversificeerd bestuurlijk netwerk dat over provinciegrenzen heen kan onstaan;


We constateren dat door voorstanders van een provinciale indeling van de nieuwe gemeenten in Vijfheerenlanden in de provincie Zuid-Holland een of meer van de volgende argumenten worden gehanteerd:  

 • De belangrijke sociaal-culturele en historische verbondenheid binnen het gebied Alblasserwaard/Vijfheerenlanden kan het beste worden gewaarborgd en doorontwikkeld binnen de setting van 1 provinciaal bestuur voor het gehele gebied;  

 • De ontwikkelingsmogelijkheden van de agrarische sector zijn onder het provinciaal beleid van Zuid-Holland beter geborgd dan onder het provinciaal beleid van Utrecht;  

 • De noodzakelijke ont- en invlechting van de nieuwe gemeenten in wettelijke gemeenschappelijke regelingen kan met minder financieel risico en beperktere organisatorische gevolgen plaatsvinden;  

 • De huidige werkwijze van politie in het gebied grotendeels intact kan blijven en met name de politiepost in Gorinchem;  

 • Door de nieuwe gemeente in Zuid-Holland in te delen ontstaat een eenvoudiger bestuurlijke eenheid wat betreft waterschap in het gebied;  

 • Er is minder risico dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden met een (ongewenste) bouwopdracht in het Utrechts stadsgewest zal krijgen;  

 • Er is minder risico dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden in een fusieronde in de toekomst bij gemeenten als Nieuwegein of Houten wordt gevoegd;

ChristenUnie Zederik vindt dat de provincie Utrecht onvoldoende aandacht heeft besteed aan de argumenten van de voorstanders voor Zuid-Holland. Fractievoorzitter Kees Matsinger benadrukte dat in januari 2017: “Als er geen overtuigende argumenten op tafel komen, zien wij geen reden om onze voorkeur voor Zuid-Holland te herzien.” Juist het rapport over het herindelingsadvies zou elke twijfel en onzekerheid over in welke provincie onze nieuwe gemeente het best tot haar recht komt weg moeten nemen. Het zou moeten laten zien wat de provincie Utrecht onze inwoners, bedrijven en instanties te bieden heeft. ChristenUnie Zederik kan zich dan ook vinden in de concept zienswijze dat de stuurgroep opgesteld heeft, omdat daarin het punt van het gebrek aan onderbouwde en overtuigende argumenten ook al opgenomen is.

 

« Terug