ChristenUnie Zederik: geef ruimte aan de boer

Koeien in stal.jpgdinsdag 28 februari 2017 10:00

“Boeren en tuinders werken aan goed en gezond voedsel en hebben een nauwe verbondenheid met de schepping. De ChristenUnie in Zederik is trots op onze agrarische sector en heeft hart voor boeren en tuinders.” Deze boodschap bracht de ChristenUnie op dinsdag 28 februari in de vorm van een manifest over tijdens een werkbezoek in Hei- en Boeicop. Fractievoorzitter Kees Matsinger: “De agrarische sector in Nederland staat onder druk. Uitdagingen op het gebied van klimaat en natuur vragen van agrariërs dat zij inspelen op veranderende omstandigheden. De melkveehouderij staat voor enorme uitdagingen nu het melkquotum is weggevallen, iets waar de ChristenUnie altijd voor heeft gewaarschuwd. In plaats van gezond boerenverstand zien we een stapeling van wet- en regelgeving.”

Concreet
Er zijn een aantal punten die dan ook landelijk opgepakt moeten worden. Raadslid Dico Baars: “De ChristenUnie wil dat er dat in Nederland ruimte blijft voor boeren en tuinders om te ondernemen, zodat gezinsbedrijven kunnen voortbestaan en er perspectief blijft voor jonge boeren.” Voorbeelden van concrete punten zijn: Boeren en tuinders verdienen een eerlijke prijs voor hun producten. Daarnaast wil de ChristenUnie ruim baan voor de oprichting van nieuwe coöperaties. Ook wil de ChristenUnie één helder wettelijk kader voor de grondgebonden melkveehouderij in plaats van een stapeling van wetgeving, zodat zij zich op een verantwoorde manier kunnen ontwikkelen.

Provinciegrens
In de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden is de agrarische sector nog steeds goed vertegenwoordigd en is daarmee een belangrijke stem. De provinciegrenswijziging houdt agrariërs flink bezig. Terecht, volgens Kees Matsinger. Hij stelt dat de ligging van de nieuwe provinciegrens invloed heeft op het werk van de agrariërs: “Als de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen, zal de nieuwe provinciegrens midden door de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden lopen. Op het gebied van bijvoorbeeld het faunabeleid, vrijwillige kavelruil en subsidieregelingen ziet de brancheorganisatie LTO dan ook ‘organisatorische belemmeringen’, die het werken minder efficiënt zullen maken. De provincie Utrecht neemt wat ons betreft de bezwaren van de agrarische sector nog onvoldoende mee in haar rapport en zal dit moeten aanscherpen.”

Foto: Oog op Alblasserwaard / Ferry Verheij

« Terug