Investeren in duurzaamheid

Zonnepanelen installatie.jpgmaandag 10 april 2017 13:21

Op maandagavond 3 april werd in de informatievergadering het thema duurzaamheid besproken, aan de hand van een duurzaamheidsagenda voor (in ieder geval) de komende twee jaar (2017-2018). In juni 2016 werd het budget voor duurzaamheid door middel van ChristenUnie-motie al verdubbeld. Nu werden dus de concrete plannen besproken, die bij dit budget horen. Duurzaamheid is een groot onderwerp, waarbij we altijd het volgende uitgangspunt hanteren: 'de ChristenUnie wil in één generatie naar een schone energievoorziening. We zijn hoopvol over de duurzame toekomst van Nederland. Een schone en circulaire economie levert veel op voor ons en voor volgende generaties. Wij willen de materialen die de schepping ons geeft niet verspillen, maar terugwinnen en hergebruiken. ' Dit uitgangspunt is de rode draad door onze bijdrage. Natuurlijk rijst dan de vraag op welke manier hier handen en voeten aan wordt gegeven in de gemeente Zederik. Extra inzet door middel van een duurzaamheidsambassadeur/accountmanager is wat de ChristenUnie betreft een begin. Daarnaast zetten we vijf prioriteiten voor het komende jaar op een rij:

1. Geef inwoners de mogelijkheid om zelf te investeren
De ChristenUnie wil dat de gemeente inwoners met goede, duurzame ideeën faciliteert. Dit betekent dat de ChristenUnie bijvoorbeeld inzet op duurzaamheidsleningen, die door de SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) beschikbaar worden gesteld. Met de duurzaamheidslening kunnen inwoners energiebesparende maatregelen in en aan de eigen woning financieren.

2. Geef zelf het goede voorbeeld
De gemeente beheert zelf verschillende gebouwen, heeft een eigen wagenpark, 'produceert' afval, en ga zo maar door. Er zijn tal van manieren, waarop de gemeente zelf het goede voorbeeld kan geven. De ChristenUnie streeft naar een groene gemeentelijke organisatie en naar investeringen, die de duurzaamheid bevorderen, mits te verantwoorden in het licht van de naderende fusie (Vijfheerenlanden).

3. Betrek agrariërs
De ChristenUnie is trots op onze agrarische sector en heeft hart voor boeren en tuinders. Een toekomstbestendige agrarische sector heeft een gezonde economische basis, is innovatief, gaat zorgvuldig om met bodem, grondstoffen en energie en produceert in balans met dier en leefomgeving. Sommige agrariërs stellen hun daken voor zonnepanelen beschikbaar en zetten zo in op energiebesparing. Anderen richten zich op weidevogelbeheer en op natuurbeheer. De ChristenUnie wil dergelijke initiatieven en voorbeelden stimuleren.

4. Afscheid nemen van gas...
Inmiddels is de aansluitplicht voor gas op woningen verdwenen. De doelstelling is dat Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruikt. Dit betekent nogal wat voor een huiseigenaar. De ChristenUnie vindt alle woningen die vanaf dit jaar gebouwd worden (denk bijvoorbeeld aan De Weide II in Meerkerk), zonder een aansluiting op het gasnet opgeleverd moeten worden. De gemeente heeft wat de ChristenUnie betreft ook een veantwoordelijkheid richting inwoners, die hun huis willen aanpassen. De gemeente kan op deze wensen inspelen door te stimuleren dat er arrangementen gemaakt worden. Een inwoner moet op 1 plek terecht kunnen voor zowel technische als financiële  arrangementen om zijn eigen woning aan te passen aan de toekomst.

5. ... en van asbest.
Asbestvezels kunnen leiden tot levensgevaarlijke ziekten. Daarom mogen particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen vanaf 2024 geen asbestdaken meer bezitten. De ChristenUnie vindt dat de gemeente een plan van aanpak moet ontwikkelen, zodat we niet om '5 voor 12' voor verrassingen komen te staan. De Omgevingsdienst en de provincie hebben eveneens een verantwoordelijkheid: de ChristenUnie wil dat de gemeenteraad op de hoogte wordt gehouden van de rapporten die de Omgevingsdienst maakt.

Vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op met de fractie van de ChristenUnie!

« Terug