Kees Matsinger

Persoonlijk
Mijn naam is Kees Matsinger, fractievoorzitter van ChristenUnie Zederik. Ik woon in Meerkerk en daarvoor in Hei- en Boeicop, waar ik directeur was van de basisschool. Ik ben getrouwd met Jannie en we hebben vijf kinderen en negen kleinkinderen.

Raadslid zijn...
Ik heb me in de raad bezig gehouden met ruimtelijke ordening en het sociale domein. Woningbouw, ook in de kleine kernen, is een punt, waarvoor ik me wil inzetten. Daarnaast wil ik me ook inzetten voor de belangen van de sociaal zwakkeren, zodat ook zij kunnen deelnemen aan de samenleving.

De ChristenUnie heeft al sinds 1975 de liefde van mijn hart, omdat ik daarin de bewogenheid van onze Heiland terugzie voor allen, die onze zorg nodig hebben.

Ook kinderen en ouderen verdienen extra aandacht. Voldoende speelgelegenheid voor kinderen en goede vervoersmogelijkheden voor ouderen zijn daarbij speerpunten. Ik noem verder nog het bevorderen van –bij de streek passende- recreatie en toerisme. De schoonheid van onze streek willen we graag delen met anderen en het bevordert ook nog werkgelegenheid. Denk aan recreatie bij de boer en bed & breakfast bijvoorbeeld.