Maaike van Leeuwen

Waarom de ChristenUnie?
Eerlijk is eerlijk. Ik heb de ChristenUnie niet uitgekozen om het geloof. Ik vind ook niet dat je christen moet zijn om goed politiek te bedrijven. Wel vind ik dat de ChristenUnie in haar visie onderscheidend is. Zij staat voor een dienstbare samenleving, voor geloofsvrijheid en voor waardevol leven. Pleiten voor een duurzame, lange termijnvisie. Dat zijn voor mij belangrijke uitgangspunten. In de (lokale) politiek vind ik het leuk en belangrijk om na te denken over welke kanten we op kunnen gaan en welke kant we op zouden moeten gaan. We hebben nu geen Salomo. We zijn met zoveel mensen en zoveel meningen. Wat is nu precies goed om te doen? Die vraag houdt mij bezig. Daarin zijn Gods woorden voor mij belangrijk. Ik kom vaak uit op de tien geboden en op de naastenliefde die Jezus ons heeft laten zien. Groot denken in het kleine Zederik. Streven naar recht en gerechtigheid, naar omzien naar elkaar en de minste durven te zijn zonder daarbij aan de kant te gaan staan. Niet snel scoren, maar doen wat je goed acht, ook al kost dit je wat.

Persoonlijk
Vanuit mijn persoonlijke interesses en dagelijks werk volg ik met name de ontwikkelingen binnen het sociale domein. Ik houd me graag bezig met educatie, zorg en de jeugd. Ik woon in Lexmond met mijn geweldige man en drie kinderen. Ik lees en praat graag met anderen over grote onderwerpen met humor, hoop en liefde. Spreek me dus gerust aan!