Jan Jaap de Heer

Mijn naam is Jan Jaap de Heer en ik ben een 23-jarige student aan de Universiteit Utrecht. Ik studeer hier Duitse Taal & Cultuur, een studie die af en toe flink onderschat wordt. Op dit moment is Duits de meest gesproken taal in de Europese Unie en heeft de cultuur ook bijzonder veel impact op het huidige Europa.

Inmiddels loop ik stage op een middelbare school om uiteindelijk mijn tweedegraads bevoegdheid te halen. Daarna zal ik door middel van een educatieve master mijn eerstegraads bevoegdheid halen. Ik vind het leuk dingen uit te eggen of duidelijk te maken aan mensen en tegelijkertijd een bepaalde band met ze te creëren. Daarnaast zie ik ook mogelijkheden in de politieke kant van de didactiek. Graag zou ik mee willen werken aan beslissingen op het gebied van het landelijke onderwijs. Maar allereerst wil ik mijn expertise vergroten op de vlakken politiek en onderwijs.

Ik ben tot de politiek van de ChristenUnie gekomen omdat ik verantwoordelijkheid wil nemen en zorg wil dragen voor mensen, de schepping en vreemdelingen. Zorg voor de mensen moet goed geregeld zijn en voornamelijk duidelijk zijn voor hen die willen weten waar ze aan toe zijn. Zorg voor de schepping uit zich in duurzaamheid en ‘fairtrade’. Ook op gemeentelijk niveau kan de ChristenUnie hier veel verschil maken. Zorg voor vreemdelingen houdt een goede opvang voor vluchtelingen in, maar ook de verdere begeleiding door onder andere taalcursussen verdient veel aandacht.

In dit alles wil ik mij laten leiden door christelijke waarden en normen, zonder hierbij een kritische blik op het eigen handelen te verliezen.